Kalkulátor úspor Jablocom Phone Solution

Tento kalkulátor vám pomůže odhadnout výši úspor, kterých lze v oblasti telekomunikace ve vaší firmě dosáhnout. Náklady telefonního řešení Jablocom Phone Solution jsou porovnávány s náklady systému založeného na pevných linkách nebo VoIP. Náklady jsou sledovány na úrovni celkových nákladů vlastnictví (TCO).
Prosím, vyplňte ve formuláři modrá pole.
O společnosti
Jméno společnosti:
Země:
E-mail:
Počet telefonních linek: tel. linek
Počet lokací: lokace
Placené odchozí hovory: minut za měsíc
Doba odpisu hmotného investičního majetku: měsíců
Měna:
Porovnání nákladů Řešení s pevnými linkami
(VoIP nebo PSTN)
  Jablocom Phone Solution
(Mobilní síť)
Jednotková cena Jednotky Celková cena Jednotková cena Jednotky Celková cena
Počáteční investiční náklady:
Ústředna (PBX, server, licence,...) 0
Rozvody (kabeláž, instalace,...) 0
Telefony x 30 4500 x 30 4770
Počáteční investiční náklady celkem 11500 4770
Měsíční provozní náklady:
Údržba ústředny
Pevná platba za pevnou linku / SIM kartu (/line) x 30 150 x 30 60
Sazba za odchozí hovory (/min) x 6000 60 x 6000 120
Měsíční provozní náklady celkem 710 230
Shrnutí a doporučení Řešení s pevnými linkami
(VoIP nebo PSTN)
  Jablocom Phone Solution
(Mobilní síť)
Náklady celkem
()
Náklady celkem
()
Dosažený nákladový efekt
(Záporné číslo = úspora)
Počáteční investiční náklady 11500 4770 59
Měsíční provozní náklady 710   230 68
Celkové náklady vlastnictví (TCO) za 60 měsíců 54100 18570 66
66
 Phone Solution