Lasy Panstwowe chrání přírodu a majetek nás všech

Ilegální skládky, krádeže dřeva a ničení turistických cest jsou současnými hrozbami evropských lesů

Lasy Panstwowe je největší evropská lesnická organizace řízená státem. Spravuje lesy na třetině polského území a ochraňuje je před mnoha hrozbami: přírodními pohromami, škodlivým hmyzem, požáry, znečištěním nebo vandalismem.

Pro 25 000 lesníků není les jen jejich pracovištěm, ale především srdeční záležitostí. Ochranu a rozvoj přírody berou jako svoje poslání a využívají pro to moderních technologií a vybavení. Lesy jsou majetkem celého národa, a i proto všichni chápou nutnost je ochraňovat, aby zůstala zachována jejich přírodní, kulturní i ekonomická hodnota. S nadhledem se dá říci, že dnešní práce je věnována příštím generacím.

Obrovská rozloha, těžký přístup a neexistující infrastruktura ztěžují ochranu lesa.

“Ilegální skládky, krádeže dřeva a ničení turistických cest jsou současnými hrozbami evropských lesů,” říká Arthur Dawidziuk z lesnického inspektorátu. “Náklady na ochranu lesa před ilegálními skládkami dosáhly 40 % celkových nákladů na ochranu lesa.” Podobná situace je v celém Polsku, například z Mazovských lesů se ročně vyveze 7 000 tun odpadu.

“Kamera využívá mobilních technologií, takže může být nasazena kdekoliv bez nutnosti pokládání infrastruktury. Navíc na vestavěnou baterii dokáže pracovat několik hodin i při výpadku solárního napájení. Kamera je tedy skutečně bezdrátová a můžeme ji umístit doslova doprostřed lesa. Díky vestavěnému infračervenému přisvětlení kamera bezchybně funguje i v noci, kdy se odehrává většina krádeží.”

Instalace kamer znamenala reálné snížení nákladů na ochranu lesa. Už během prvních týdnů kamera pomohla usvědčit tři zloděje z krádeží dřeva a zakládání ilegální skládky. Ušetřené peníze jsou dále investovány do rozvoje.

“Nasazení kamer má také preventivní funkci. Kamery jsou nasazeny jen krátkodobě a jejich umístění se často střídá. Díky tomu si pachatel nikdy nemůže být jist, že není sledován,” potvrdil Arhtur Dawidziuk.

Černé skládky a krádeže dřeva pod kontrolou

Ideální řešení pro místa, kde tradiční zabezpečení selhává

Záložní baterie nebo alternativní napájení pro místa bez infrastruktury