Kontrola záruční doby před uplatněním reklamace

Vlastním výrobek Jablocomu (telefon, kameru), který potřebuje opravit. Proč mám ověřit záruční dobu s Jablocomem, než zašlu výrobek k opravě servisnímu partnerovi?

Záruční doba poskytovaná Jablocomem začíná dnem prodeje výrobku prvnímu distributorovi. Trvá-li pak delší dobu, než se výrobek dostane k jeho uživateli, může záruční doba Jablocomu vypršet dříve než záruční doba uživatele.

Abychom dodrželi záruční dobu, kterou vám, uživatelům, zaručuje národní legislativa, prosím

  1. Ověřte s Jablocomem, že záruční doba Jablocomu ještě nevypršela, vyplněním tohoto formuláře před odesláním výrobku do servisu, nebo
  2. Uplatněte záruční reklamaci u vašeho prodejce.

Vyhnete se tak situaci, kdy servis odmítne provést záruční opravu, neboť záruční doba Jablocomu vypršela, ačkoliv záruční doba uživatele odvozená od prodejního dokladu ještě trvá. K vyřešení situace je pak nutné domluvit se s prodejcem na převzetí nákladů opravy. Postup je ve výsledku obdobný, jakoby zákazník uplatnil záruční reklamaci u prodejce.

Download PDF Save to PDF
5. 1. 2017 EYE-02 EyeSee GDP-02 GDP-04 GDP-06 GDP-08 Help Me! kit